Dane firmy

Sting Communication Sp. z o.o.
ul. Chełmska 21 bud. 3 lok. 19 i lok. 20
00-724 Warszawa

tel./fax: 22 851 10 48
tel. kom. 605 911 005
e-mail: biuro@sting.pl
www.sting.pl

STING Communication Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 00215192
NIP 521-33-00-208